Know Music Know Life

Know Music Know Life

Know Music Know Life

หลักสูตรที่เปิดสอน

Klavier Kids : Basic
หลักสูตร ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ขวบ จะได้รับรู้พื้นฐานทางด้านดนตรี ความสนุกสนาน การพัฒนาความคิด การจดจำ การฟังและกิจกรรมเข้าจังหวะ ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม มีวินัย สร้างสมาธิ และ ฝึกความอดทน สำหรับการฝึกด้านดนตรีในช่วงนี้ สมองจะมีการจดจำและพัฒนาไปได้เร็วกว่าช่วงอายุอื่นๆ
Guitar
สามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ นักเรียนจะได้รับรู้พื้นฐานทางด้านดนตรี ทั้งในเรื่องการอ่านโน๊ต การนับจังหวะ วิธีการใช้กีตาร์ทั้งมือซ้าย และ ขวา ท่านั่ง การดีดสาย การกดสาย และ เทคนิคการเล่นกีตาร์อีกมากมาย รวมทั้งยังได้ฝึกการวิเคราะหฺ์ และ การตีบทเพลงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
Ukulele อูคูเลเล่
ดนตรีพื้นบ้านจากเกาะฮาวาย สามารถเริ่มต้นเรียนได้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ  นักเรียนจะได้รับรู้พื้นฐานทางด้านดนตรีได้อย่างถูกต้องทั้งในเรื่องการอ่านโน๊ตและนับจังหวะ หรือ เทคนิคการเล่นต่างๆเช่นเดียวกันกับกีตาร์ แต่จะเรียนรู้เข้าใจง่ายกว่ากีตาร์ เนื่องจาก อูคูเลเล่ มีเพียงแค่ 4 สาย เท่านั้น
Piano
สามารถเริ่มต้นเรียนได้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านดนตรีสากลทั้งการอ่านตัวโน๊ต และ การนับจังหวะ การควบคุม และ การบังคับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ รวมถึงยังช่วยให้กระตุ้น และ พัฒนาเส้นใยสมองของเด็กให้สมบูรณ์
Voice
สามารถเริ่มต้นเรียนได้ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการฝึกร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง ทั้ง เพลงไทยสากล เพลงสากล และ การฝึกหายใจ การเปล่งเสียง การออกเสียงสระ พยัญชนะ ที่ถูกต้องตามจังหวะและทำนองของบทเพลง อีกทั้งยังได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย การแสดงลีลา ท่าทางการประกอบการร้องเพลง
Music at Home
หลักสูตรรับสอนเปียนโนตามบ้าน การรันตีคุณภาพการสอน 100% มีเวทีการแสดงสำหรับนักเรียนทุกคน สอนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับ Advance
Violin
สามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ โดยใช้หลักสูตร Suzuki ซึ่งเป็นหลักสูตรสากลที่แพร่หลายไปทั่วโลก นักเรียนจะได้เรียนพื้นฐานทางด้านดนตรีอย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องของ การอ่านโน๊ต การนับจังหวะ การใช้คันชัก หรือ ท่านั่งยืน และ การปรับแต่งสายไวโอลิน อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบ และ วิธีการดูแลรักษาไวโอลิน
Drum : กลองชุด
หลักสูตรนี้สามารถเริ่มต้นเรียนได้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ สามารถร่วมเล่นได้กับวงดนตรีได้ฝึก Rhythm pattern แบบต่างๆ หลากหลาย Style อย่างสนุกสนาน และได้ฝึกเทคนิคที่จำเป็น เรียนง่าย เข้าใจเร็ว
Music Therapy
หลักสูตรดนตรีเพื่อการบำบัดเด็กพิเศษ เช่น เด็กสมาธิสั้น หรือ เด็กออทิสติก เป็นต้น โดยการนำเอาความสามารถแฝงของเด็กมาฝึกให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการมีสมาธิ ปรับอารมณ์และพฤติกรรมเด็กๆ จะได้รับการกระตุ้นทางร่างกาย และ จิตใจไปพร้อมๆกับ ความสนุกสนาน และ เพลิดเพลินจากการเล่นดนตรี
ราคาของแต่ละหลักสูตร

Small Group

Diploma & Intensive

Beginner

Intermediate

Advance

เรียนดนตรีกับ Klavier Studio แล้วได้อะไร ?

เราใส่ใจในคุณภาพ เน้นการสอนแบบตัวต่อตัว และให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม จึงทำให้นักเรียน มีพัฒนาการในการเรียนดนตรี รวดเร็ว อย่างเห็นได้ชัด และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรี คอนเสิร์ต การสอบเลื่อนเกรด การแข่งขันดนตรีระดับประเทศ
ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทางด้านดนตรีทั้งใน และ ต่างประเทศ

Pin It on Pinterest

Share This